REKLAMATION

Ta alltid kontakt med oss först på e-post reklamation@faglasang.com
Skicka med en bild på vad som reklameras och berätta hur skadan har uppkommit.

Vilka fel kan jag reklamera?

Du kan reklamera alla fel som uppkommer. MEN vi ansvarar bara för felet om det är ursprungligt, det vill säga att felet funnits i varan redan när du tog emot den. Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt. Det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig efter viss tid. 

Ett fel som beror på vanvård, onormalt bruk (handhavandefel), olyckshändelse eller liknande förhållande kan säljaren inte hållas ansvarig för.

Om det inte är en godkänd reklamation så tillfaller alla kostnader i samband med reklamationshanteringen på köparen.

Fel som visar sig inom sex månader efter det att varan levererades förutsätts ha funnits vid leveransen om inte annat visas. Om felet visar sig först senare måste konsumenten kunna bevisa att felet funnits redan vid leveransen, det vill säga att det är ett så kallat ursprungligt fel.
Vi följer KONSUMENTVERKETS regler.

LÄS MER VAD SOM GÄLLER HOS KONSUMENTVERKET.

Du har rätt att reklamera en skadad eller felaktig vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Artiklar måste vara rena och torra för att behandlas. Många av reklamatinerna beslutar vi inte själva om och handläggningstiden dra ut på tiden. Om vi eller leverantören godkänner reklamationen så förbehåller vi oss rätten att i första hand reparera varan, om detta inte är möjligt så skickar vi en ny vara. Om varan är slut i lager så återbetalas fullt belopp för varan. I alla fall gäller att kvitto/faktura måste bifogas och gäller det sadlar ska garantilappen skickas med.

VÅR ADRESS

Fåglasång AB

Levalundavägen 19

372 95 Johannishus